Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Eteläranta Mikael
Liimatainen Jani
Toikkanen Jarkko
Vuorinen Pasi
Hänninen Juha-Matti
Holopainen Jere
Ilves Eetu
Koivuniemi Tero
Lampi Sami
Liekkinen Marko
Mäki Toni
Mäkipää Juha-Matti
Mäkipää Marko
Minkkinen Matti
Niemi Marko
Rantakangas Risto-Matti
Tiainen Timo
Tuttavainen Ville
Valkeisenmäki Miika
Vesala Arttu
Viik Verneri

Toimihenkilöt

Suolahden Urho

urhohockey@gmail.com

Sumiaistentie 27
44200 Suolahti