Tuplaturva

SLU:n ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopima urheilun Tuplaturvavakuutus on voimassa myös niissä urheiluseuroissa, joiden lajiliitto on maksanut vakuutuksen seurojensa puolesta.

Tuplaturvaan liittymällä lajiliitto takaa toiminnassaan mukana oleville seuroille Tuplaturvan kattamat toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen.

Vakuutuksen voimassaolo

  • Vuoden 2008 vakuutussopimus on voimassa 1.1.2009-31.12.2009
  • SLU:n ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan välinen sopimus on allekirjoitettu vuoden 2009 loppuun.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla "vapaaehtoistyöhön" sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2007 eteenpäin vakuutettuna kaikki alle 75-vuotiaat entisen 70 ikävuoden sijaan.
  • Tapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoituslomake.

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingossa täytetään vastuuvahinkoilmoitus. Se täytetään huolel­lisesti ja yhteystiedot täydellisinä. Vastuuvahingon vahinkotunnus on 16-223-684-8. Allekirjoituksella vahvistetaan annetut tiedot oikeiksi.

Vakuutusehdot

Vastuuvahinkoilmoitus palautetaan: SLU/ Niina Majamaa, 00093 SLU